12 do 15 zgibova

Ukoliko ste na testu uradili od 12 do 15 zgibova, ovo je ciklus koji trebate da radite!

Zgibovi: 12 do 15 zgibova

Ciklus
Dan 1
Dan 2
Dan 3
Serija 1
6
Serija 1
6
Serija 1
7
Serija 2
8
Serija 2
9
Serija 2
10
Serija 3
6
Serija 3
6
Serija 3
6
Serija 4
6
Serija 4
6
Serija 4
6
Serija 5
8+
Serija 5
9+
Serija 5
9+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora

Ciklus
Dan 4
Dan 5
Dan 6
Serija 1
7
Serija 1
8
Serija 1
9
Serija 2
10
Serija 2
11
Serija 2
11
Serija 3
7
Serija 3
8
Serija 3
9
Serija 4
7
Serija 4
8
Serija 4
9
Serija 5
10+
Serija 5
10+
Serija 5
11+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora
  

Test i odabir sljedećeg ciklusa!