Više od 40 zgibova

Ukoliko možete da uradite više od 40 zgibova, sanse da ne možete da uradite 50 zgibova su male. Do sada ste već prešli sve moguće krize, kako fizičke tako i mentalne. Vaše ruke, ramena, vrat i leđa bi sada već trebali biti kao kod Supermena! Ako vas ne zovu Supermen do sada poslije ovog ciklusa, hoće!

Zgibovi: više od 40 zgibova

Ciklus
Dan 1
Dan 2
Dan 3
Serija 1
25
Serija 1
25
Serija 1
25
Serija 2
28
Serija 2
29
Serija 2
30
Serija 3
24
Serija 3
25
Serija 3
25
Serija 4
24
Serija 4
25
Serija 4
25
Serija 5
27+
Serija 5
28+
Serija 5
29+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora
  

Ciklus
Dan 4
Dan 5
Dan 6
Serija 1
29
Serija 1
26
Serija 1
27
Serija 2
31
Serija 2
32
Serija 2
32
Serija 3
25
Serija 3
26
Serija 3
26
Serija 4
25
Serija 4
26
Serija 4
26
Serija 5
31+
Serija 5
31+
Serija 5
26+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora

Ciklus
Dan 7
Dan 8
Dan 9
Serija 1
27
Serija 1
28
Serija 1
29
Serija 2
34
Serija 2
34
Serija 2
35
Serija 3
26
Serija 3
26
Serija 3
27
Serija 4
26
Serija 4
26
Serija 4
27
Serija 5
33+
Serija 5
34+
Serija 5
35+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora

Ukoliko ste završili i ovaj ciklus, odmorite se najmanje 3 dana i probajte da uradite test. 50 zgibova bi trebalo da uradite bez problema. Do sada su vam zgibovi ušli u redovan redovan trening i tako treba i da ostane. Sam cilj da se uradi 50 zgibova odjednom možda i nije toliko bitan koliko to da savladate zbigove i da možete bez problema da uradite nekoliko serija po 20 zgibova, što je i više nego dovoljno da ostane fizički u top formi!