21 do 25 zgibova

Vrijeme je za novi ciklus! Ukoliko ste došli do ovog ciklusa, onda ste u veoma dobroj formi i ovaj ciklus kao i svi sljedeći su samo one koji su u veoma dobropj fizičkoj formi! Naravno, prije svakog treninga zagrijavanje!

Zgibovi: 21 do 25 zgibova

Ciklus
Dan 1
Dan 2
Dan 3
Serija 1
12
Serija 1
13
Serija 1
13
Serija 2
16
Serija 2
16
Serija 2
17
Serija 3
12
Serija 3
12
Serija 3
13
Serija 4
12
Serija 4
12
Serija 4
13
Serija 5
15+
Serija 5
16+
Serija 5
16+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora

Ciklus
Dan 4
Dan 5
Dan 6
Serija 1
14
Serija 1
14
Serija 1
15
Serija 2
19
Serija 2
19
Serija 2
20
Serija 3
13
Serija 3
14
Serija 3
         14
Serija 4
13
Serija 4
14
Serija 4
14
Serija 5
18+
Serija 5
19+
Serija 5
20+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora

Ciklus
Dan 7
Dan 8
Dan 9
Serija 1
16
Serija 1
16
Serija 1
17
Serija 2
20
Serija 2
21
Serija 2
22
Serija 3
16
Serija 3
16
Serija 3
         16
Serija 4
16
Serija 4
16
Serija 4
16
Serija 5
20+
Serija 5
20+
Serija 5
21+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora

Test!