6 do 8 zgibova

Ukoliko možete da  da uradite između 6 do 8 zgibova prilikom izvođenja testa, onda možete da radite prave zgibove kao što smo već opisali. Ciklus zgibova koji slijedi je za vas. Prije nego što krenete sa vježbom obavezno se zagrijte!

Zgibovi: 6 do 8 zgibova

Ciklus
Dan 1
Dan 2
Dan 3
Serija 1
2
Serija 1
2
Serija 1
3
Serija 2
3
Serija 2
3
Serija 2
4
Serija 3
2
Serija 3
2
Serija 3
2
Serija 4
2
Serija 4
2
Serija 4
2
Serija 5
 3+
Serija 5
 4+
Serija 5
 4+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora

Ciklus
Dan 4
Dan 5
Dan 6
Serija 1
3
Serija 1
3
Serija 1
4
Serija 2
4
Serija 2
5
Serija 2
5
Serija 3
3
Serija 3
3
Serija 3
4
Serija 4
3
Serija 4
3
Serija 4
4
Serija 5
 4+
Serija 5
5+
Serija 5
 6+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora

Najmanje dva dana poslije zadnjeg dana ovog ciklusa uradite test da vidite da li se broj zgibova koji možete da uradite povećao. Test je naravno zadnji korak svakog ciklusa programa 50 zgibova. Prema rezultatima test ćete odrediti koji ćete ciklus biti sljedeći.