36 do 40 zgibova

Došli ste do predzadnjeg ciklusa! U teretani vam se vjerovatno dive jer nema ništa teže od zgibova a vi ih radite kao od šale!

Zgibovi: 36 do 40 zgibova

Ciklus
Dan 1
Dan 2
Dan 3
Serija 1
23
Serija 1
24
Serija 1
25
Serija 2
27
Serija 2
28
Serija 2
29
Serija 3
22
Serija 3
24
Serija 3
24
Serija 4
22
Serija 4
24
Serija 4
24
Serija 5
26+
Serija 5
28+
Serija 5
29+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora

Ciklus
Dan 4
Dan 5
Dan 6
Serija 1
26
Serija 1
26
Serija 1
26
Serija 2
30
Serija 2
31
Serija 2
31
Serija 3
25
Serija 3
25
Serija 3
26
Serija 4
25
Serija 4
25
Serija 4
26
Serija 5
30+
Serija 5
31+
Serija 5
26+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora

Ciklus
Dan 7
Dan 8
Dan 9
Serija 1
27
Serija 1
28
Serija 1
28
Serija 2
31
Serija 2
32
Serija 2
34
Serija 3
26
Serija 3
26
Serija 3
27
Serija 4
26
Serija 4
26
Serija 4
27
Serija 5
32+
Serija 5
32+
Serija 5
34+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora

Uradite test i nakon nekoliko dana odmora krenite sa sljedećim ciklusom!