9 do 11 zgibova

Ukoliko ste na testu predhodnog ciklusa, uradili između 9 i 11 zgibova, program 50 zgibova nastavljate ovim ciklusom! Naravno, prije svakog treninga se zagrijte!

Zgibovi: 9 do 11 zgibova

Ciklus
Dan 1
Dan 2
Dan 3
Serija 1
3
Serija 1
4
Serija 1
5
Serija 2
5
Serija 2
6
Serija 2
7
Serija 3
3
Serija 3
4
Serija 3
5
Serija 4
3
Serija 4
4
Serija 4
5
Serija 5
5+
Serija 5
6+
Serija 5
6+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora

Ciklus
Dan 4
Dan 5
Dan 6
Serija 1
5
Serija 1
6
Serija 1
6
Serija 2
8
Serija 2
9
Serija 2
9
Serija 3
5
Serija 3
6
Serija 3
6
Serija 4
5
Serija 4
6
Serija 4
6
Serija 5
8+
Serija 5
8+
Serija 5
10+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora

Kao i nakon svakog ciklusa, odradite test da vidite koji je sljedeći ciklus programa koji ćete raditi!