Od 4 do 5 zgibova

Ukoliko možete da uradite od 4 do 5 zgibova, onda ste u istoj grupi kao i osobe koje mogu da urade do 4 zgiba. Vi nećete raditi zgibove, nego spuštanja sa stolice.

Ponovićemo kada da radite spištanja

Kako da radite ove vježbe? Do šipke za zgibove, privucite stolicu. Stanite na nju. Zauzmite gornji položaj za zgib sa stolice. To znači da je brada iznad šipke za zgib. Noge smaknite sa stolice i lagano se spuštajte dok vam ruke ne budu skroz ispružene kao što trebaju da budu kada se nalaze u donjem položaju zgiba.

Spuštajte se što je sporije moguće. 

Između dana najmanje 1 dan odmora a između serija se odmarajte najmanje 120 sekundi.

Zgibovi: 4 do 5 zgibovaCiklus
Dan 1
Dan 2
Dan 3
Serija 1
4
Serija 1
5
Serija 1
6
Serija 2
9
Serija 2
9
Serija 2
10
Serija 3
6
Serija 3
7
Serija 3
8
Serija 4
6
Serija 4
7
Serija 4
8
Serija 5
9
Serija 5
9
Serija 5
10
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora
Ciklus
Dan 4
Dan 5
Dan 6
Serija 1
6
Serija 1
7
Serija 1
8
Serija 2
11
Serija 2
12
Serija 2
14
Serija 3
8
Serija 3
10
Serija 3
11
Serija 4
8
Serija 4
10
Serija 4
11
Serija 5
11
Serija 5
12
Serija 5
14
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora


Nakon ovog ciklusa, odradite test da vidite da li ste napredovali i da li vam se snaga povećala.