16 do 20 zgibova

Ukoliko ste na testu uradili između 16 do 20 zgibova, zagrijte se i krenite sa ovim ciklusom! U ovom ciklusu je prekretnica u ovom programu jer se uvode 3 dodatna dana i sada jedan ciklus traje 9 dana.

Zgibovi: 16 do 20 zgibova

 

Ciklus 16 do 20 zgibova
Dan 1
Dan 2
Dan 3
Serija 1
8
Serija 1
9
Serija 1
9
Serija 2
11
Serija 2
12
Serija 2
13
Serija 3
8
Serija 3
9
Serija 3
9
Serija 4
8
Serija 4
9
Serija 4
9
Serija 5
10+
Serija 5
11+
Serija 5
12+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora

 

Ciklus 16 do 20 zgibova
Dan 4
Dan 5
Dan 6
Serija 1
10
Serija 1
11
Serija 1
11
Serija 2
14
Serija 2
15
Serija 2
15
Serija 3
10
Serija 3
10
Serija 3
         11
Serija 4
10
Serija 4
10
Serija 4
11
Serija 5
13+
Serija 5
13+
Serija 5
13+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora

 

Ciklus 16 do 20 zgibova
Dan 7
Dan 8
Dan 9
Serija 1
12
Serija 1
12
Serija 1
13
Serija 2
16
Serija 2
16
Serija 2
17
Serija 3
11
Serija 3
12
Serija 3
         13
Serija 4
11
Serija 4
12
Serija 4
13
Serija 5
15+
Serija 5
16+
Serija 5
16+
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 1 dan odmora
Najmanje 2 dan odmora

Ukoliko ste uspjeli da uradite sve zgibove iz ovog ciklusa, SVAKA ČAST!!! To znači da ste zadnjeg dana ovog ciklusa uraditi najmanje 72 zgiba! Naravno, nakon ovog ciklusa kao i svaki put odmorite najmanje dva dana i onda uradite test!